قصّه های شیرین و خواندنی

"کتاب‌های نارنجی" مجموعه‌ای از داستان‌های تألیفی منتشر شده از سوی کتاب‌های بنفشه است .
"فریبا کلهر" ، "فروزنده خداجو" و "سرور کتبی" نویسندگان این مجموعه از داستان‌ها هستند.
این داستان‌ها از جهت تعداد به گونه‌ای منتشر شده‌اند که پدر و مادرها می‌توانند هر روز کودکانشان را با داستانی خواندنی سرگرم کنند.
هر جلد از کتاب‌های این مجموعه برای یک هفته در نظر گرفته شده‌اند و مجموعه کامل آنها یک سال را در بر می‌گیرد.

هرکتاب شامل هفت قصه با تصاویری رنگی و زیبا است که با تصویرسازی بیش از 30 هنرمند ، تصاویر این مجموعه خلق شده است. تصویرهای زیبا و رنگی این مجموعه کتاب‌ها به کودکان در برقراری ارتباط هر چه بهتر با فضای داستان‌ها کمک می‌کند.
کتاب های نارنجی در 52 جلد برای 52 هفته سال منتشر شده است که هر مجموعه آن شامل هفت قصه می باشد.

منتشر شده در 16 تیر 1394 ساعت 15:35