ما خستگی ناپذیریم

گروه علمی کلاس ، تمام سعی خود را دارد تا در طول روز فرصت هایی پیدا کند و خدمات علمی خود را که شامل: حل تمرین، پرسش، رفع اشکال و مرور دروس می باشد، به بچّه ها ارائه دهند.
آن ها هرگز خسته نمی شوند و بچّه های کلاس همراه آن ها هستند.
آن ها همکاران خوبی برای من هستند.
ما به دنبال فرصت های طلایی هستیم.


موفّق باشید پسرا ...

منتشر شده در 01 آبان 1396 ساعت 21:48