هدیه ی 13 آبان

من ، روز 13 آبان به بچّه های کلاس 2 نشان هدیه کردم و از آن ها خواستم که از این نشان ها با تمام قدرت ، مراقبت کنند. 

                        
و این نشان در کلاس ، مورد توجّه آن هاست.     
                                                                                                 

                                         
              

منتشر شده در 16 آبان 1396 ساعت 11:49