برنامه ی کتاب هفته

بچّه ها ، علاوه بر تکالیف روزانه ی منزل، زمانی را به مطالعه ی آزاد، اختصاص می دهند.
منابع مطالعاتی آن ها، قبلاً در کلاس آماده شده است و به راحتی در دسترس است.

 

همچنین آن ها از کتاب هایی که والدین محترم، برایشان تهیّه می کنند، بهرمند می شوند.
علاوه بر این، یک زنگ فارسی در هفته را ، به بررسی کتاب هایی که بچّه ها، مطالعه کرده اند ؛ می پردازیم.
پیش بینی این گونه فعّالیت ها، برای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب بچّه ها، بسیار مفید است. 
ایجاد عادتِ مطالعه در کودکان از برنامه های مهمِّ کلاس ماست.

نمونه فرم مطالعه ی کتاب هفته را ، در زیر می بینید:

  

منتشر شده در 19 آبان 1396 ساعت 09:30