آی سی یوی کلاس

علیرضا با گلدانی در دست وارد کلاس می شود.
ـ سلام آقا ، صبح بخیر !
ـ سلام علیرضا ؛ خوبی ؟ چه گلدان قشنگی !
ـ این گلدان را سال قبل به من هدیه دادند و الآن احساس می کنم مریض شده است ؛ ببینید.
( و اشاره می کند به چند برگ آن که سیاه شده است.)

ـ آقا من این بیچاره را آوردم به آی سی یو کلاس تا حالش خوب شود!
و من خنده ای می کنم و می گویم : « آی سی یو ؟ »
علیرضا لبخندی می زند و می گوید: « منظورم همین پاسیو »
و گلدان را با اعتماد و خیال راحت در گلخانه ی کوچک کلاس می گذارد.


امسال در کنار اتاق بچه ها یک پاسیو قرار دارد .
اکنون اینجا به مرکز پژوهشی گیاهان تبدیل شده است.

منتشر شده در 11 آذر 1396 ساعت 18:20