فرزاد و متین

درس کسرها تمام شده بود که زنگ تفریح را زدن.
بچّه ها مشغول بیرون رفتن بودن که متوجّه فرزاد و متین شدم .
آنها به طرف سالن کنار کلاس می رفتن.
بعد از لحظاتی کوتاه مشغول گفتگو و نوشتن شدن.


به سراغشون رفتم و گفتم : « چه می کنید؟»
فرزاد گفت: « آقا قسمت هایی از درس را متوجّه نشدم و متین داره به من یاد میده !!!»
خیلی خوشحال شدم که این قدر بچّه ها به فکر خودشون و همدیگه هستن.


متشکرم فرزاد
متشکرم ، متین
متشکرم پسرای دوست داشتنی کلاس !!!!

منتشر شده در 12 آذر 1396 ساعت 18:01