علی، زرنگ و بازیگوش

درسته لذّت داره ، یواشکی ، ساعت نقّاشی ، زیر میزی کتاب بخونی !!!
ولی اینو می دونیم که هر کاری جایی داره !!!
از دستِ این علی آقای هوایی!!
پسر زرنگ و بازیگوش !!!منتشر شده در 12 آذر 1396 ساعت 18:11