سامان و ساماندهی یک درس

هفته ی گذشته دوستمون سامان شاهید یک پروژه ی علوم را برای بچّه ها اجرا کرد.
ایشون نحوه ی تشکیل فسیل ها رو به بچّه ها نشون داد.
متشکرم سامان !
پروژه های علمی ، قسمتِ مهم و دوست داشتنی درس علوم است.

منتشر شده در 12 آذر 1396 ساعت 19:43