خط های زیبا

مربّی خوشنویسی ، چهار نفر از بچّه های کلاس را معرّفی کردند .
این بچّه ها موفّق شدند ، با تلاش ، تمرین و دقّت ؛ از فرصت های آموزشی استاد بهره مند شوند و بهترین خط را داشته باشند.
آفرین به زیبا نویسان کلاس ...مانی قاسمی


کیان کامل نواب


علی عمرانی


بنیامین باقری

 

منتشر شده در 12 آذر 1396 ساعت 20:23