امیر سام و حکایت زیبایش

بالاخره فرصتی به دست آمد و دوستمون امیر توانست داستان پند آموز خود را برای بچّه ها بازگو کند.
البته پیگیری دوستانه و محترمانه ی ایشان را نباید فراموش کرد.
متشکرم امیر سام

منتشر شده در 16 آذر 1396 ساعت 17:52