بنیامین با تربچه ها

بچّه ها هنوز در مزرعه ی سبزیجات گردش می کنند و در یک فرصت کوتاه ، از سبزیجاتی که انتخاب کرده اند، برای دوستان خود صحبت می کنند.
هفته ی گذشته بنیامین از تُربچه صحبت کرد.
متشکرم بنیامین ، تربچه هات خوشمزه بودن !منتشر شده در 01 دی 1396 ساعت 09:44