تولید کاغذ باطله

یادتون هست ؟ (پست 4 دی ماه)
قرار ما این است که تولید کاغذ باطله ی خود را در کلاس کم کنیم.
در ماه آذر ما یک کیلو و 400 گرم تولید کاغذ باطله داشتیم.
به نظرم این خیلی زیاد است !منتشر شده در 04 دی 1396 ساعت 17:34