حسین و کیک هویچ مامان

این بچّه های کلاس ما چقدر هویچ دوست دارند.
حسین هم از مزرعه ی سبزیجات ، هویچ را انتخاب کرد.
پروژه ی حسین همراه با کیک هویچ مامان ، برای بچّه ها خیلی خوشمزه شد.
متشکرم حسین ، عالی بود.منتشر شده در 04 دی 1396 ساعت 17:39