پدربزرگ پارسا

یاد بزرگ ترهای خانواده ، مخصوصاً پدر بزرگ ها ، همیشه شیرین و دلنشین است.
خاطرات پارسا از پدر بزرگ و زندگی ایشان برای همه ی ما شنیدنی و زیبا بود.منتشر شده در 04 دی 1396 ساعت 17:44