سیب زمینی های خوشمزه ی بهامین

سیب زمینی های آقای سیّد بهامین که از مزرعه ی سبزیجات با خودش آورده بود ؛ خیلی خوشمزه بود ،
بهامین به کمک مامان ، آنها را آب پز کرده بود.
خیلی چسیبد چون با توضیحات بهامین بچّه ها ازخواص سیب زمینی مطّلع شده بودند.

منتشر شده در 09 دی 1396 ساعت 20:03