من سامان شاهید هستم

بچّه ها من سامان شاهید هستم.
از مزرعه ، براتون هندونه آوردم و می خوام درباره ی خواص اون با شما صحبت کوتاهی داشته باشم.
براتون آب هندونه هم آوردم ؛ مطمئنم خوشتون میاد! ...

منتشر شده در 11 دی 1396 ساعت 18:19