نان های خوشمزه ی مادربزرگ

من متین هستم ، پروژه ی من درباره ی پیاز است.
وقت من کوتاه است. مثل بقیه ی بچه ها ؛
من باید در مدّت 5 دقیقه ، درباره ی پیاز برای شما صحبت کنم.
اما با خودم نان آوردم.
نانی که مادر بزرگ مهربانم درست کردند.
وقتی مادربزرگ فهمیدند که پروژه ی مزرعه ی من ؛ پیاز است ، گفتند من هم برای دوستان کلاس ، نانی می پزم که داخلش پیاز دارد و خیلی خوشمزه است.
بفرمایید نانِ پیاز ...منتشر شده در 11 دی 1396 ساعت 18:26