علی و کدو تنبل

علی آقای هوایی با کدو تنبل ، اومد کلاس !
و با نون های خوشمزه ای که مامان در منزل پخته بودن ، مزّه ی خواص کدو رو یادآوری کرد.
واااای .... این مزرعه ی ما چه دنیای پر خاصیتی دارد !

منتشر شده در 22 دی 1396 ساعت 17:27