پایان نوبت اوّل سال تحصیلی

به اطّلاع می رسانم ، از روز چهارشنبه 27 دی ماه 1396 جمع بندی مباحث درسی نوبت اوّل ،
با انجام یک سری پرسش ( کتبی و شفاهی ) از بچّه ها ، آغاز خواهد شد.
برنامه ی مربوط به این جمع بندی را ، در دفتر یادداشت بچّه ها ، به آن ها یادآوری خواهم کرد.
با آرزوی روزهای بهتر و موفقیّت های بیشتر در فعّالیت های علمی !

منتشر شده در 22 دی 1396 ساعت 17:34