آقای مهندس افراسیاب

فکر می کنید این آقای مهندس ، با کیف ابزار و آچار به دست ، اینجا چه کار می کنه ؟!
بله ... اومده تو یادگیری درس علوم برای اهرم ها ، به ما کمک کنه .
متشکرم آقای مهندس افراسیابمنتشر شده در 06 بهمن 1396 ساعت 17:48