رختکن کلاس

این جا رختکن کلاس ماست.
الآن هم ، پایان کلاس و هنگام برگشتن به منزل است.
این دوست ما ، کتاب به دست داره آماده می شه برای رفتن.
او متوجّه نیست ، دارم عکس می گیرم !
این کتاب ها چقدر خوشمزه است که آقای رادمان تو رختکن هم ول نمی کنه ؟!!!!!!منتشر شده در 05 اسفند 1396 ساعت 18:51