تنظیم برنامه ی درسی

با توجه به کارت تنظیم برنامه  مرحله ی چهاردهم ، برای تسلّط بیشتر بر یادگیری و مرور دروس ، زمان برنامه ی مطالعات درسی بچّه ها ،تغییر کرده است.
قرار است بچّه ها هر روز حداقل 60 دقیقه مطالعه ی درسی داشته باشند.
جمع زمان استفاده از تلویزیون و رایانه ، نباید بیشتر از زمان مطالعه ی دروس باشد.
آموزش های لازم برای مدیریت بهتر مطالعه ی آزاد ، تلویزیون و رایانه ، داده شده است.
چگونگی استفاده ی بهتر از فرصت ها در روزهای تعطیل ، مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است.
ما می توانیم در نوبت دوم به سطوح بالاتر یادگیری برسیم. انشالله ...

منتشر شده در 05 اسفند 1396 ساعت 19:35