فعّالیت های اردیبهشت 97

با ادامه ی تدریس چند درس باقیمانده در ماه اردیبهشت و جلسات حلّ تمرین ، رفع اشکال و برنامه های متنوع پرسش کلاسی ، چند فعّالیت متنوع دیگر ، برای بچّه ها ، برنامه ریزی شده که به ترتیب اجرا خواهد شد.
ـ طرّاحی یک آزمایش علمی ساده توسط هر یک از دانش آموزان و اجرای آن در کلاس علوم
ـ اجرای مسابقه ی ماشین های بادکنکی در نیمه ی دوم اردیبهشت.
بچّه ها در گروه های دو یا سه نفری ؛ طراحی ، محاسبات و ساخت ماشین خود را در مدّت دو هفته تا ( 97/2/14 ) انجام خواهند داد و در مسابقه ، شرکت خواهند کرد.
ماشین هایی که بیشترین مسافت را طی کنند ، برنده ی مسابقه خواهند بود.
در ادامه ی این فعّالیت ها ،
پیگیری کارت مدیریّت برنامه ریزی ، باقیمانده ی پروژه ی مزرعه ی سبزیجات ( از تابستان گذشته ) و برنامه ی من و پدر بزرگم ، نیز انجام خواهد شد.
مطمئنم با همکاری والدین و بچّه ها ، موفّقیت های خوبی در برنامه ها خواهیم داشت و به همه ی ما خوش می گذرد.

منتشر شده در 03 اردیبهشت 1397 ساعت 21:53