من می توانم خود را ارزشیابی کنم

بچّه های شگفت انگیز من ؛ گفت و گویی با شما دارم ؛ درباره ی آزمون هایی که در سال تحصیلی با آن روبه رو خواهید شد .
آزمون ها فقط می توانند شرایطی برای ما ایجاد کنند که ما بتوانیم خود را ارزشیابی کنیم و توانایی های خود را در یادگیری ها بسنجیم و آن ها را در مقایسه ی درست با دیگران قراردهیم و بدون نگرانی ببینیم ، ما در چه پلّه ای از فعّالیّت ها قرار داریم و باید چه کنیم ؟
اگر چنین باشد می توانیم بپذیریم ، اشکال کار ما کجاست و برای برطرف کردن آن برنامه داشته باشیم . در غیر این صورت نگرانی های بی اساس به سراغ ما خواهد آمد و ما را از نگاه درست به مشکلات و رفع آن ها باز می دارد .
بنابراین ، ما بچّه های کلاس شگفت انگیز تصمیم گرفته ایم برخوردمان با تمام آزمون های علمی که پیش رو داریم همین گونه باشد .
هر یک از ما توانایی هایی داریم که شاید دیگران نداشته باشند .
ما یاد می گیریم که از استعدادها و توانایی های خود به خوبی استفاده کنیم و بر لذّت زندگی بیفزاییم .
امّا سه نگرانی وجود دارد :
ـ نگرانی اوّل آن است که اگر به هر دلیل از فعّالیّت های درسی خود کمی عقب ماندیم ؛ نپذیریم که اشکالاتی در ما وجود دارد و برای رفع آن ها تلاش و برنامه نداشته باشیم .
و یا بدانیم که اشکال ما چیست و بدانیم موفّق نبودن ما دلیل برنداشتن برنامه و فعّالیّت های مناسب است و آن وقت برای رفع آن ها بی تفاوت باشیم و فرصت ها را از دست بدهیم .
ـ نگرانی دوم این است که اگر کار و تلاش خود را کردیم و نسبت به اطرافیان ، خود را عقب تردانستیم ، نا امید شویم و خود را سرزنش کنیم .
باید مراقب باشیم که این نا امیدی و سرزنش نه تنها هیچ کمکی به ما نمی کند بلکه ما را از تلاش و کار باز می دارد و مانع درک درست از شرایط خودمان می شود .
ـ و نگرانی سوم آن است که از موفّقیّت های خود ، مغرور شویم و بگوییم دیگرهمین قدر کافی است . این خطر بزرگی است و مانع پیشرفت ما خواهد شد .
دنیا ؛ پر از تفاوت های متنوع فردی است و همه ی آن ها در کنار هم ، زندگی را معنا دار می کند و به حرکت های انسان ها جان می بخشد .
بچّه های گل من ، ما موفّق هستیم ؛ وقتی خود را پیدا کرده باشیم و بدانیم ، باید چه کنیم .
براتون تلاش و آرامش آرزو دارم . دوست همیشگی شما آقا معلّم سیّد علیرضا واعظی

منتشر شده در 09 اردیبهشت 1397 ساعت 23:52