سامان و تشخیص گروههای خونی

در ادامه ی آزمایش های علمی بچّه ها ، امروز سامان درباره ی گروههای خونی صحبت کرد.
او نمونه هایی از چگونگی تشخیص گروه خونی را ، برای دوستان خود به نمایش گذاشت.
سامان ، کارش را ، خیلی خوب انجام داد.
متشکرم سامان !!

منتشر شده در 10 اردیبهشت 1397 ساعت 19:37