هندوانه ی ابوجهل

امروز هامان ، ما رو به مزرعه ی هندوانه برد.
او ما را با جدِّ هندوانه ها ، آشنا کرد و از انواع هندوانه ها و روش های جدید پیوند این موجود بامزّه ،
اطّلاعات با ارزشی به همه داد.


متشکرم هامان !!

منتشر شده در 10 اردیبهشت 1397 ساعت 19:45