یک روز بیرون از مدرسه

پر از برنامه با هم رفتیم اردو !
از کنار هم بودن و با هم فعّالیت کردن ، لذّت بردیم .
حال همه ی ما با داشتن برنامه ، خوب بود ، خوبِ خوب ...

منتشر شده در 17 اردیبهشت 1397 ساعت 22:23