مسابقه ی طراحی ماشین

بعد از 15 روز ، دوشنبه 17 اردیبهشت ، روز مسابقه فرا رسید.
مسابقه ی طراحی ماشین هایی که با فشار هوا کار می کنند.
ایمان ، متین و اشکان ، مسیر مسابقه رو آماده کردن.

با اومدن بچّه ها ، ماجرای تست ماشین ها و رفع عیب یابی آن ها ، شروع شد.
بچّه ها اونقدر درگیر شدن که زمان اجرای مسابقه رو از دست دادیم.
قرار شد روز شنبه 97/2/22 با ماشین های آماده ، در مسابقه شرکت کنند.

  

  

  

  

  

  

  

  

منتشر شده در 17 اردیبهشت 1397 ساعت 22:27