دود عجیب شمع

یک شمع ، یک کبریت و ماجرای دود عجیب .
این آزمایش ساده ای بود که امروز ، علی و سیّد امیر محمّد ، با هم انجام دادند.

منتشر شده در 19 اردیبهشت 1397 ساعت 21:19