ادامه ی جلسات بررسی کتاب

طبق برنامه ی تنظیم شده ، بچّه ها 5 دقیقه فرصت دارند ، نظرات خود را درباره ی کتابی که مطالعه کردند ، ارائه دهند.
همچنین قسمت هایی از کتاب را برای دوستان خود بیان نمایند.منتشر شده در 20 اردیبهشت 1397 ساعت 22:01