روز مسابقه

روز مسابقه فرا رسید.
بچّه های کلاس در مجموع 10 گروه ، برای رقابت تشکیل دادند.

      

 

 

برنده ی مسابقه ، گروه (نبوی ـ قربانی) بودند.
ماشین این گروه توانست بیشترین مسافت را طی کند.


سیّد امیر محمّد ، رمز سرعت ماشین خود را در عوامل زیر می دانست :
ـ اصطکاک کم چرخ ها
ـ توجّه به محلِ خروج هوا
ـ تنظیم بادکنک به طوری که هنگام خروج هوا ، کمتر تکان بخورد.

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1397 ساعت 16:03