خمیر بازی

در ادامه ی آزمایش های علمی بچّه ها ؛ رادمان و یاسین مفهوم مخلوط ها را ، برای دوستان خود یادآوری کردند.
آن ها با مخلوط آرد ، نمک و آب ، یک نوع خمیر بازی درست کردند و بچّه ها با خمیر آن ها اشکال مختلفی درست کردند.
متشکرم بچّه ها!

منتشر شده در 30 اردیبهشت 1397 ساعت 08:00