فعالیت علمی آریا

آریا توانست با اجرای یک فعّالیت علمی مربوط به درس علوم ، امتیازی خوبی کسب کند.
متشکرم آریا !

منتشر شده در 06 خرداد 1397 ساعت 23:10