شرح فعّالیت های تابستان

والدین و بچّه های عزیز
به کلاس پنجم من خوش آمدید ، خوشحالم کنار هم هستیم.
من سال قبل با پسرهای گلم بهترین لحظات را داشتم و امسال این پسرهای باهوش و پرتلاشم درکلاس ششم خواهند بود.
مطمئن هستم ، در کنار شما هم لحظات خوبی را خواهم داشت و به اتفاق هم روزهای زیبایی را خواهیم ساخت.
فعالیت های تابستانی کلاس من ؛ اگر چه خیلی مختصر و کوتاه است ، امّا شرایط مناسبی را برای شروع سال تحصیلی جدید ، فراهم خواهد کرد.
شروع کار :
1 ـ دسترسی روزانه به اینترنت با هماهنگی و نظارت والدین محترم
اگر این امکان برای شما وجود نداشت اصلاً نگران نباشید ، می توانید با من هماهنگ کنید تا برنامه ها به دست شما برسد.
2 ـ تحویل دفتر تابستانه با مراجعه به مدرسه ( این دفتر توسط معلّم تهیه شده است.)
چون از این دفتر در طول سال تحصیلی نیز استفاده خواهد شد ، در مراقبت آن توجّه لازم انجام شود.
3 ـ ـ یک پوشه به نام کلاس ، در رایانه ی منزل ایجاد نمایید ، PDF کتاب های درسی سال 97 ـ 1396 را از سایت کتاب های درسی به آدرس  www.chap.sch.ir  دانلود کرده و در این پوشه نگهداری کنید.
چگونگی ثبت فعالیت ها در دفتر تابستانه :
ـ قبل ازشروع ، نام و نام خانوادگی را در صفحه ی اوّل بنویسید.
ـ یک غزل از دیوان حافظ انتخاب کنید و در ابتدای دفتر با بهترین خطّ خود وارد کنید.( این غزل در طول تابستان حفظ شود.)
ـ روزانه از طریق سایت کلاس ، تمریناتی برای شما منتشر خواهد شد. تمرینات را با شماره و تاریخ آن در دفتر خود وارد کرده و پاسخ آن ها را با مداد بنویسید.
تاکید دارم ، اگر نتوانستید کار خود را از طریق سایت کلاس انجام دهید ، به من اطّلاع دهید.
خیلی مهم: فعّالیّت های روزانه ، در روز خود انجام شود و به روز دیگر واگذار نشود.( شروع از 10 تیر ماه خواهد بود.)
دوره ی فعّالیّت های شما 60 روز است. ( که مقدار آن قابل تغییر است. )
انجام فعّالیّت های روزانه وقت زیادی را نمی گیرد و مطمئن هستم در انجام آن ها کوتاهی نخواهید کرد.
امتیاز انجام فعالیت های تابستانی خود را در کارنامه ی نوبت اوّل سال تحصیلی دریافت خواهید کرد. 
فعّالیّت های روزانه که از سایت برای شما ارسال می شود :
1 ـ اعلام صفحه هایی از کتاب های درسی برای روخوانی
2 ـ تمرینات و مسئله های ریاضی که دردفتر تابستانه وارد می کنید و آن ها را حل می کنید.
3 ـ واژه های فارسی و یک معنی از آن ، که در دفتر وارد می کنید و برای آن ها جمله سازی می کنید.
(معنی واژه ها را حفظ کنید.)
4 ـ اجرای روزانه ی مطالعه ی آزاد کتاب ( هر روز در دفتر خود یادداشت کنید به چه میزان مطالعه کردید.)
متشکرم از پسرهای پر تلاش و با هوش و از همکاری مامان و بابای مهربان !

منتشر شده در 06 تیر 1397 ساعت 21:36