اولین جلسه ی سال تحصیلی 97/98

امروز 4 تیر ماه 97 اولین جلسه ی من با والدین کلاس ، برای سال تحصیلی جدید ، تشکیل شد.
این جلسه به منظور آشنایی والدین با نحوه ی کار من و ارائه ی برنامه های غیر حضوری تابستانه ی بچّه ها ؛ تشکیل شد.
جای خالی برخی از والدین کاملاً احساس می شد.
این جلسه برای من بسیار مهم بود و امیدوارم بتوانم به زودی برای گروه غایبین وقتی تنظیم کنم.
تور کلاسم و آشنایی با جزئیات فضای آموزشی بچّه ها ، انشالله در جلسه ی شروع سال تحصیلی ، خواهد بود.
از شما عزیزانی که کنار من بودید ، متشکرم و از والدینی که به هر دلیل نتوانستند حضور یابند ؛ تقاضا دارم ، پیگیر برنامه ها باشند.      متشکرم.

منتشر شده در 06 تیر 1397 ساعت 21:58