پیشرفت 1

یکشنبه 10 تیر 1397
فارسی :
1 ـ اشارت = نشان دادن ، اشاره
2 ـ اِهتِزاز = جنبش ، حرکت
ریاضی :
1 ـ عدد « نود و دو ميليون و نه هزار و نهصد و نود ونه » به چه صورت نوشته مي‌شود ؟
2 ـ كوچك ترين و بزرگ ترين عدد چهار رقمي كه با رقم‌هاي 7 و 1  و 0 و 9 مي‌توان نوشت كدام مورد است ؟
روخوانی :
درس اول فارسی پنجم (صفحه ی 10 تا 13)
مطالعه ی کتاب :
چند صفحه کتاب خواندید ؟

منتشر شده در 14 تیر 1397 ساعت 21:35