پیشرفت 2

دوشنبه 11 تیر 1397
فارسی :
3 ـ باختَر = مغرب
4 ـ بُرنا = جوان
ریاضی :

روخوانی :

درس 1 کتاب اجتماعی صفحه ی 2 تا 6 ( فقط بخوانید و به سؤالات این درس فکر کنید.)
مطالعه ی کتاب :
امروز چند صفحه مطالعه ی آزاد داشتید ؟ اسم کتابی که مطالعه کردید چیست؟

منتشر شده در 14 تیر 1397 ساعت 21:37