پیشرفت 3

سه شنبه 12 تیر 1397
فارسی :
5 ـ اِبرام = پافشاری ، اِصرار داشتن
6 ـ بالین = رختخواب ، بستر
ریاضی :
5 ـ پارچه ای را به 10 قسمت مساوی ، تقسیم کرده ایم . آیا می توانیم به 6 نفر و به هر کدام 2 قسمت از این پارچه را بدهیم ؟ چرا؟
6 ـ یک جعبه شکلات ، 8 ردیفِ 5 تایی شکلات دارد . سه چهارم این شکلات ها ، چند شکلات می شود؟
روخوانی :
صفحه ی 16 و 17 کتاب فارسی ( شعر رقص باد )
مطالعه ی کتاب :
امروز چند صفحه مطالعه کردید؟
از این که اهل مطالعه هستید ، عالیه !! آفرین به شما ...

منتشر شده در 14 تیر 1397 ساعت 21:38