پیشرفت 4

چهارشنبه 13 تیر 1397
فارسی :
7 ـ بِستَد = گرفت
8 ـ بُن = بوته ، ریشه
ریاضی :
7 ـ یک ساعت و ربع ساعت ، چند دقیقه است ؟
یک ششم ساعت چند دقیقه است ؟
8 ـ در فرودگاه بین المللی امام خمینی روزانه 92 پرواز خارجی انجام می شود. در دو هفته چند پرواز انجام می شود؟
روخوانی :
درس 2 اجتماعی ( احساسات ما ) صفحه ی 7 تا11
مطالعه ی کتاب :
مقداری که امروز مطالعه کردید را یادداشت کنید.
مطالعه ی هر روز ، فراموش نمی شود ؛ چون خیلی مهم است !!
------------------------------------------------------------
بچّه ها از حفظ غزل فراموش نکنید.
من خیلی خوشحالم که پسرهای باهوش من از فرصت های تابستانی خود به خوبی استفاده می کنند.

منتشر شده در 14 تیر 1397 ساعت 21:39