پیشرفت 5

 پنجشنبه 14 تیر 1397 
یک جدول 10 در 10 مانند جدول زیر ، در دفتر خود بکشید.


حالا پاسخ سؤالات زیر را در جدول قرار دهید.

می توانید از بزرگ ترها کمک بگیرید.
افقی : ( از راست به چپ )
1 ـ  سبز و آباد ؛ به خبری که درباره ی نهاد می دهند.
2 ـ اختراع ؛ قسمتی از جمله که درباره ی آن خبر می دهیم.
3 ـ  شکننده ؛ تاب و توان
4 ـ حیوان وحشی ؛ علامت جمع فارسی  
5 ـ اصل و پایه ؛ مزه ی بدون " ه "  ؛  در زمان جاهلیّت  می پرستیدند. 
6 ـ جمع ترشی بیشتر با این پسوند می آید ؛ کوچک ترین عدد  چهار رقمی 
7 ـ در گروه بی مهرگان ؛ پوشش اطراف زمین
8 ـ چاشنی غذا ؛ جوی خون در بدن ؛ پرتغال این شهر معروف است  .
9 ـ آهسته ؛ به معنای " میل کن "
10ـ کاری که انجام آن گناه است  .
عمودی : ( از بالا به پایین )
1 ـ لایه ای که روی زمین را پوشانده است ؛ یک ردیف از یک چیزی ؛ مردم با آن مسئولین کشور را انتخاب می کنند.
2 ـ پروردگار ؛ پیشوایی که از طرف خدا انتخاب می شود.
3 ـ زمان ؛ حیوان دو کوهان ؛ اشاره به دور
4 ـ کنجد آرد شده ؛ گناه
5 ـ شماره و رقم ؛ وسیله ی تولید مثل خزه
6ـ ... بر سر ناتوان دست زور
7 ـ تولیدِ مثل مار افعی ؛ پگاه بدون " ه " 
8 ـ ناله ی مریض ؛ مخفف راه ؛ فرار
9 ـ قسمت بالای زانو ؛ نوعی بیماری کـه به وسیله ی باکتری منتقل می شود.
10 ـ راهنمایی ؛ لقب پیامبر در جوانی
------------------------------------------------------------------------------------------
مطالعه ی کتاب :
یادداشت کنید.
مطالعه ی هر روز ، فراموش نمی شود ؛ چون خیلی مهم است !!

منتشر شده در 14 تیر 1397 ساعت 21:41