پیشرفت 11

چهارشنبه 20 تیر 1397
فارسی :

13 ـ بوم = زادگاه ، سرزمین
14 ـ پرتو = روشنایی
ریاضی :
13 ـ یک خیاط در یک هفته 49 پیراهن می دوزد . او در یک روز چند پیراهن می دوزد ؟
اگر برای دوخت هر پیراهن 50 هزار تومان دست مزد بگیرد ، درآمد او در یک هفته ، چقدر بوده است ؟
14 ـ یک مسئله طراحی کنید که پاسخ آن    ? = 56 : 904    باشد ؛ آن را حل کنید.
روخوانی :
درس 5 اجتماعی ( جمعیت ایران ) صفحه ی 22 تا 26
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب
آیا تاکنون کسی از شما دوستان کلاس ، غزل خود را حفظ کزده است ؟
اگر این طور باشد ، نام خود و بیت اوّل غزل خود را برای من بفرستید.

منتشر شده در 20 تیر 1397 ساعت 06:38