پیشرفت 18

چهارشنبه 27 تیر 1397
بچّه ها از انرژی هایی که به من دادید متشکرم .

فارسی :

19 ـ تدبیر = چاره اندیشی
20 ـ چشم نواز = زیبا و جالب
ریاضی :
21 ـ محیط مثلّث متساوی الاضلاعی به  ضلع  4  سانتیمتر با محیط مربّعی برابر است .
اندازه ی طول هر ضلع مربّع چند سانتی متراست  ؟
22 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000  تومان خریـد .
اگر قیمت  هر مداد 300  تومان  باشد  قیمت هر دفترچه چند تومان است ؟
روخوانی :
درس 7 اجتماعی ( نواحی صنعتی ایران ) صفحه ی 32 تا 36
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 27 تیر 1397 ساعت 08:06