پیشرفت 20

جمعه 29 تیر 1397


بچّه ها ؛ چند روز پیش درس 6 اجتماعی را مطالعه کردید . این درس مربوط به منابع آب ایران بود.
اگر از منابع آب به درستی استفاده نشود ، دچار مشکلات زیادی خواهیم شد.
حالا شما ، دو پیشنهاد برای استفاده ی بهتر از آب ، در دفتر خود بنویسید.
از این که مراقب قطره های با ارزش آب هستید ؛ خیلی خوبه ...

منتشر شده در 29 تیر 1397 ساعت 06:00