پیشرفت 22

یکشنبه 31 تیر 1397
برای اداره ی بهتر کارها ، کشور را به قسمت های مختلف تقسیم کردند ، که به هر قسمت از آن ؛ استان می گویند.
آیا می دانید کشور ما چند استان دارد ؟
حالا نام هر استان و مرکز آن را بنویسید.

منتشر شده در 31 تیر 1397 ساعت 06:00