پیشرفت 23


از فرمانده به گروهِ کلاسِ شگفت انگیز ؛
به مرداد ماه خوش آمدید.
ما همه تصمیم داریم در این ماه ، پر انرژی تر از قبل ، برنامه های خود را پیش ببریم.
گروه آماده است ؟
آفرین به پسرهای پُر انرژی ...


به قسمت وسط تصویر نگاه کنید.
چه می بینید ؟ آیا احساس می کنید حرکت می کند ؟منتشر شده در 01 مرداد 1397 ساعت 06:00