پیشرفت 24

سه‌شنبه 2 مرداد 1397
فارسی :

23 ـ تصوّر = گمان ، خیال
24 ـ جفا = ستم ، ظلم
ریاضی :
25 ـ دو ساعت و پانزده دقیقه و سی ثانیه ، مجموعاً چند ثانیه می‌شود؟
26 ـ ربعِ زاویه‌ای بیست درجه است. این زاویه چه نوع زاویه‌ای است؟
1) تند      2) راست      3) باز
روخوانی :
درس 5 فارسی ( چنار و کدو بُن ) صفحه‌ی 39
ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 02 مرداد 1397 ساعت 06:00