پیشرفت 26

پنجشنبه 4 مرداد 1397
فارسی :

25 ـ حیرت آور = شگفت انگیز
26 ـ خواستار = خواهان ، درخواست کننده
ریاضی :
28 ـ قیمت 4 کیلو سیب 26240 تومان است. قیمت 40 کیلو از این سیب، چقدر می‌شود.
27 ـ یک مسئله طراحی کنید و پاسخ آن را بنویسید.
روخوانی :
فارسی ( گلدان خالی ) صفحه‌ی 42 تا 45
ثبت مطالعه ی روزانه
بچه ها؛ یک کتاب معرفی کردم. شاید بعضی از شما آن را خوانده باشید. داستان با مزه‌ای است.

منتشر شده در 04 مرداد 1397 ساعت 06:00