پیشرفت 27

جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷
گاهی اتّفاق می اُفته ؛ مامان خونه نیست و بابا به کمک شما کارهای خونه رو انجام میده.
حالا بابا میخواد یه غذای ساده درست کنه و شما هم کنار بابا هستید  اما این بار شما ، می خواهید غذا درست کنید و بابا کمک شماست.
پیشنهاد شما برای درست کردن یک غذای ساده چیست ؟
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
شما میتونید به کمک مامان دستور یک غذای ساده رو یاد بگیرید. طوری که بتونید این غذا رو درست کنید.
اکنون در دفتر خود دستور غذایی که یاد دارید رو بنویسید. ( برای ۴ نفر )
توجه داشته باشید که اگر از شما دعوت شود درکلاس این غذا رو آماده کنید ؛ بتونید اونو آماده کنید.
آفرین به سرآشپزهای کلاس ...

منتشر شده در 05 مرداد 1397 ساعت 06:00