پیشرفت 30

 دوشنبه ۸ مرداد 1397 
بچّه ها ؛ در سه روز گذشته ، در فرصت مطالعه ی روزانه خود ، کتابی که معرّفی کردم ( من و داداش رباتم ) را تمام کردم.
عالی بود . هیجان انگیز و پر از ماجرا ...
حتماً شما هم تاکنون کتاب های مختلفی را مطالعه کردید.


شما در روزهای نخست یک جدول حل کردید و با آن آشنا هستید.
جدول زیر را ، بچّه های کلاس شگفت انگیز ما طرّاحی کرده اند!!!
طرّاحی جدول ، دقّتِ زیادی می خواهد.
حالا یک جدول 10 در 10 مانند جدول زیر ، در دفتر خود بکشید.


برای افزایش اطّلاعات شما ، بعضی از قسمت ها را پاسخ داده ام.
می توانید از بزرگ ترها ، نیز کمک بگیرید.
افقی : ( از راست به چپ )
1 ـ مهم ترین قانون هر کشور                     
2 ـ کعبه در این شهر است ـ قبلاً بزرگ ترین استان ایران بود.
3 ـ عرب ها هنگام جنگ می خواندند (پاسخ =رَجَز ) ـ سلام در هم ریخته
4 ـ درجه ی حرارت ـ شور است.
5 ـ نمونه ی آزمایشگاه را روی آن قرار می دهند و زیر میکروسکوپ مشاهده می کنند ـ با آن ماهی می گیرند.
6 ـ سُست و کاهل ـ سطل آبکشی (پاسخ = دَلْو ) درقدیم بیشتر از پوست حیوانات درست می کردند.
درحال حاضر ، کارگران ساختمانی از نوع لاستیکی این سطل ها استفاده می کنند
.
7 ـ میوه ی نرسیده ـ کافی  
8 ـ  شهری نزدیک تهران
9 ـ بَرده ـ ساختمان
10 ـ راهنما ـ برکت خانه
عمودی : ( از بالا به پایین )
1 ـ یکی از شهرهای مذهبی ایران ـ از بیابان های مرکزی ایران
2 ـ نام دختر است ـ آتش
3 ـ سخنان حضرت علی ( ع ) در این کتاب جمع آوری شده است.
4 ـ حرف تعریف عربی (پاسخ = ال) ـ به معلّم مکتب خانه می گفتند.
5 ـ با آن می دوزند ـ رطوبت ـ خیلی
6 ـ بزرگترین اقیانوس ـ یُمنِ وارونه ( یُمن به معنی خیر و برکت و خوشبختی می با شد. )
7 ـ راهروِ مسیر حق و کمال (پاسخ = سالِک ) ـ علامت نفی در زبان عربی
8 ـ نام ـ ضمیر دوّم شخص مفرد (پاسخ = تو) ـ پسر
9 ـ نام جانوری است ـ توان و رمق
10 ـ واحد پول ژاپن ـ مرکز آن سنندج است .

منتشر شده در 08 مرداد 1397 ساعت 06:00