پیشرفت 31

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
در بخش خبرها ، خبر دیروز رو خوندید؟


این جمله را در دفتر خود یادداشت کنید :
ما از پسِ همه ی سختی ها برمیاییم.

ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 09 مرداد 1397 ساعت 06:00